ฉันจะแก้ไขปัญหาใน Epic Games Launcher อย่างไร เมื่อฉันได้รับแจ้งข้อผิดพลาด "ติดตั้งรายการที่จำเป็นไม่สำเร็จ"

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร